Ga door je
transformatieproces
en word wie je bent

Werkvormen

Verschillende werkvormen ondersteunen je transformatieproces. Ze zijn een hulpmiddel om je fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel te ontwikkelen. Hierbij leer je vaardigheden ontwikkelen om zelf met je eigen verantwoording voor het probleem om te gaan en de hiertoe aangeleerde praktische tools in te zetten.

Er is een open en gelijkwaardige setting tussen coach en cliënt met ruimte voor ontmoeten en uitwisselen. Jij, als persoon, staat voorop. In overleg wordt gekozen voor een passend werkplan.

Per cliënt kan het gebruik van deze werkvormen variëren.

Ademwerk

We werken met een verbonden ademhaling, actief in en passief uit, in een ontspannen ritme. Het doel is om al ademende totaal aanwezig te zijn in je lichaam.
Tijdens het ademen wordt het onbewuste bewust gemaakt. Je verbindt je opnieuw met aspecten van jezelf die je onderdrukt of afgescheiden had. Hierdoor stroomt er automatisch heling naar je blokkades. Vastgehouden energie gaat weer stromen en, na het verwerken, vindt de integratie plaats.
Deze ademtechniek brengt de stroming van je levensenergie weer op gang.
Ook voor mensen die last hebben van hyperventilatie, blijkt de ademtechniek een doeltreffende methode te zijn.

Voice dialogue 

Dit is een methode uit de transformationele psychologie, die ontwikkeld werd door Hal Stone en Sidra Winkelman. 


Je hebt tal van subpersoonlijkheden in je. Zo heb je een 'innerlijke controleur' die graag alles onder controle houdt zodat het 'veilig' blijft. Er is ook bijvoorbeeld je 'innerlijke kind', dat onstond toen je zelf kind was. Het innerlijke kind heeft al je ervaringen als kind opgeslagen.

Je subpersoonlijkheden hebben een functie: ze onstonden om je te helpen overleven. Subpersoonlijkheden oefenen invloed op je uit. Vaak zit je in een subpersoonlijkheid zonder dat je het zelf beseft.

Voice dialogue is een techniek waarbij je bewust in de energie van een subpersoonlijkheid gaat zitten. Je leert op deze manier hun geschiedenis, lichaamshouding en specifieke energie kennen. Hierdoor leer je het onderscheid te maken tussen de subpersoonlijkheid en wie je echt bent (in-zicht).

Door je bewust te worden van je diverse subpersoonlijkheden en ze op de juiste momenten te leren gebruiken, ga je meer vanuit je kracht leven. Met deze werkvorm krijgen ook verstoten delen van jezelf weer een plaats.

Affirmaties

Je leert je beperkende gedachten kennen en om te zetten in affirmaties. Een affirmatie bevestigt en bekrachtigt jezelf, zoals je met je vrije wil verkiest te leven.  Ze activeert alles wat daarmee nog niet in overeenstemming is.

Geleide meditatie

Tijdens het coachen kan je in verschillende meditaties begeleid worden, vb.:ontspanningsmeditatie, basismeditatie, incarnatiemeditatie, reinigingsmeditatie, zelfbekrachtigingsmeditatie.

Regressie/Reïncarnatie

Bij regressietherapie wordt er van uit gegaan dat de oorsprong van onze meeste problemen in het verleden ligt. Dit kan gaan om onze jeugd, kindertijd, prenatale periode of om één of meerdere vorige levens.
"Teruggaan" via deze therapie, betekent teruggaan naar vroegere belevenissen die ons huidige leven storen. Op deze manier kunnen we emotionele kwetsuren die aan deze belevenissen vastzitten, loslaten.
Succesvolle regressietherapie vraagt niet om geloof in reïncarnatie of vorige levens, wel om de bereidheid om je eigen ervaringen tijdens de therapie serieus te nemen.
De informatie/ervaringen die je tijdens een regressie ontvangt (beelden, emoties, soms ook geluiden en/of geuren) zijn het ‘gezicht’ van emotionele kwetsuren in jou.
Via regressietherapie kan je werken aan je proces van zelfontwikkeling en zelfontplooiing.

Healing

Je ontvangt een krachtige healing op het fysieke, emotionele, mentale en spirituele vlak. 
De duur van deze healing varieert tussen 5 en 15 minuten.