Ga door je
transformatieproces
en word wie je bent

Loop je vaak tegen dezelfde problemen aan?

Dat komt doordat je als kind kwetsures hebt opgelopen. Je hebt als kind ook overlevingsmechanismen opgebouwd om de pijn van deze kwetsures niet te hoeven voelen. Ook als volwassene reageer je nog vanuit deze overlevingsmechanismen. Je reageert dan vanuit het gekwetste kind en valt in oude patronen, waar je niet vrij voor kiest. Ze zijn sterker dan jezelf.

Tijdens je transformatieproces word je begeleid in een bewustwordingsproces. Je gaat op zoek naar onbewuste patronen die je gedrag sturen. Het doel daarbij is je belemmerende gedachten- en gedragspatronen te herkennen en te transformeren in positieve energie. Hierdoor onstaat een wezenlijke en blijvende verandering in je denken, emotionele beleving en handelen.

Als je gevoelens verdringt, onstaan er blokkades. Door deze blokkades, kan je levensenergie niet vrij stromen. Je transformatieproces helpt je bij het voelen van je pijn. Je gaat dus naar je emotie toe in plaats van die te vermijden, om zo te ontdekken wat erachter ligt. Je gaat terug naar de momenten waar je gevoel verdrongen werd. Dat leidt tot herkenning, acceptatie, verwerking en loslaten van je pijn, angst of woede. Zo ontstaat ruimte voor diepgaande vernieuwing.

Voelen is dus de sleutel tot je heling. Als je een verdrongen gevoel toch nog voelt, wordt een blokkade losgelaten en geheeld. Hierdoor gaat je levensenergie weer vrij stromen. Feel 2 Heal!

Door je transformatieproces gaan, is één van de grootste uitdagingen die je in je leven kan aangaan. Maar het brengt je echte vrijheid. Je wordt steeds meer wie je werkelijk bent.

 

Met welke thema's kan je terecht bij Feel 2 Heal?

Partnerrelatie, man-vrouw thema's, ouder-kind relatie, schoolproblemen, sexualiteit, rouwverwerking, helen van zielsthema's, oriëntatie op je leven

Burn-out verschijnselen of heroriëntatie qua werk, problemen in de werksfeer

Lichamelijke klachten met een psychische achtergrond zoals hyperventilatie, darmklachten, rugpijn, vermoeidheid en depressie

 

Wat brengt je transformatieproces je?

  • Je leert je gevoelens te voelen, te uiten en te verwerken.
  • Je staat stil bij jezelf en durft de confrontatie met jezelf aan.
  • Je ziet in wat je probleem is en ontwikkelt vaardigheden om dit op eigen kracht aan te pakken.
  • Je kan je gedragspatronen loslaten zodat je bewustzijn en vrijheid van handelen groeien.
  • Je wordt je bewust van projecties in relatie met je omgeving en leert hoe je deze projecties kunt verinnerlijken, zodat je kracht en vrijheid toenemen.
  • Je leert om je omgeving als heldere spiegel van jezelf te ervaren.
  • Je leert als volwassene met je kwetsbaarheid en kracht om te gaan in respect voor jezelf en de anderen.
  • Je brengt je mannelijke en vrouwelijke pool meer in balans, waardoor je relatievaardigheid toeneemt.
  • Je leert steeds meer te functioneren vanuit je intuïtie, je innerlijke leiding.