Ga door je
transformatieproces
en word wie je bent

Technieken

Verschillende technieken ondersteunen je transformatieproces. Ze zijn een hulpmiddel om je fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel te ontwikkelen. Hierbij leer je om, in eigen verantwoordelijkheid, met je thema('s) om te gaan en de hiertoe aangeleerde praktische tools te gebruiken.

Er is openheid en gelijkwaardigheid tussen coach en cliënt. In overleg wordt gekozen voor een passend traject.

Per cliënt kan het gebruik van deze technieken variëren. Vaak worden tijdens een sessie verschillende technieken gecombineerd.

Voice dialogue 

Dit is een techniek uit de transformationele psychologie, die ontwikkeld werd door Hal Stone en Sidra Winkelman.

Je hebt tal van subpersoonlijkheden in je. Zo heb je een 'innerlijke controleur' die graag alles onder controle houdt zodat het 'veilig' blijft. Er is ook bijvoorbeeld je 'innerlijke kind', dat onstond toen je zelf kind was. Het innerlijke kind heeft al je ervaringen als kind opgeslagen.

Je subpersoonlijkheden hebben een functie: ze onstonden om je te helpen overleven. Subpersoonlijkheden oefenen invloed op je uit. Vaak zit je in een subpersoonlijkheid zonder dat je het zelf beseft.

Voice dialogue is een techniek waarbij je bewust in de energie van een subpersoonlijkheid gaat zitten. Je leert op deze manier hun geschiedenis, lichaamshouding en specifieke energie kennen. Hierdoor leer je het onderscheid te maken tussen de subpersoonlijkheid en wie je echt bent (in-zicht).

Door je bewust te worden van je diverse subpersoonlijkheden en ze op de juiste momenten te leren gebruiken, ga je meer vanuit je kracht leven. Met deze werkvorm krijgen ook verdrongen delen van jezelf weer een plaats.

Ademwerk

We werken met een verbonden ademhaling, d.i. de dolfijnademhaling. Je ademt actief in en passief uit, in een ontspannen ritme. Het doel is om al ademende totaal aanwezig te zijn in je lichaam.
Tijdens het ademen wordt het onbewuste bewust. Je verbindt je opnieuw met aspecten van jezelf die je onderdrukt of afgescheiden had. Hierdoor stroomt er automatisch heling naar je blokkades. Zo komt de stroming van je levensenergie weer op gang.
Ook voor mensen die last hebben van hyperventilatie, is deze ademtechniek een doeltreffende techniek.

Affirmaties

Je leert je beperkende gedachten kennen en om te zetten in affirmaties. Een affirmatie bevestigt en bekrachtigt jezelf, zoals je met je vrije wil verkiest te leven.  Ze activeert alles wat daarmee nog niet in overeenstemming is.

Geleide meditatie

Tijdens het coachen kan je in verschillende meditaties begeleid worden, vb.: ontspanningsmeditatie, basismeditatie, incarnatiemeditatie, reinigingsmeditatie, zelfbekrachtigingsmeditatie.

Regressie/Reïncarnatie

Bij regressietherapie wordt er van uit gegaan dat de oorsprong van onze meeste problemen in het verleden ligt. Dit kan gaan om onze jeugd, kindertijd, prenatale periode of om één of meerdere vorige levens.
"Teruggaan" via deze therapie, betekent teruggaan naar vroegere belevenissen die ons huidige leven storen. Op deze manier kunnen we emotionele kwetsuren die aan deze belevenissen vastzitten, loslaten.
Succesvolle regressietherapie vraagt niet om geloof in reïncarnatie of vorige levens, wel om de bereidheid om je eigen ervaringen tijdens de therapie serieus te nemen. De informatie/ervaringen die je tijdens een regressie ontvangt (beelden, emoties, soms ook geluiden en/of geuren) zijn immers het ‘gezicht’ van emotionele kwetsures in jou. Omdat je ruimte geeft aan deze kwetsures, kan je ze loslaten. 

Healing

Je ontvangt een krachtige healing op het fysieke, emotionele, mentale en spirituele vlak. 
De duur van deze healing varieert tussen 5 en 15 minuten.  

Access Bars ®

Zie tab 'Access Bars ®'